Bằng khen và Giải thưởng

 

  • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2009
  • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010
  • Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển ngành Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam 2010”
  • Thương hiệu Việt uy tín 2011
  • Cúp vàng TOPTEN Thương hiệu Việt Ứng dụng KH&CN năm 2011
  • Trusted Brand – Thương hiệu Uy tín 2011
  • VNR500 – 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2011
  • Dấu hiệu chứng nhận Sản phẩm vàng Thương hiệu Việt – Hội nhập WTO

 

 

Hotline: 0909 54 34 66 - 0903 62 62 42