CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2017 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ BÀN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY SACOMBANK-SBJ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 2017

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ BÀN GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY SACOMBANK-SBJ

Ngày 25.01.2018, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) tổ chức chương trình “Hội nghị Tổng kết 2017 – Tình hình hoạt động năm 2017 và bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018”.

 Hội nghị nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động năm 2017 và làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2018 với tinh thần:"Cùng thi đua vì sự phát triển của SBJ"

Tham dự hội nghị có các vị lãnh đạo của Sacombank như:

  • Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank
  • Ông Lê Văn Tòng – Thành viên Ban Kiểm soát Sacombank
  • Nguyễn Ngọc Quế Chi – Phó TGĐ kiêm GĐ Khối Doanh nghiệp Sacombank
  • Ông Hồ Quang Tuyên – Đại diện Phòng Kế hoạch Sacombank
  • Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch Công ty SBJ
  • Ông Nguyễn Văn Mậu – TGĐ Công ty SBJ

Và sự hiện diện của các quý vị khách mời, Quý vị Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng/ Phó đơn vị nghiệp vụ và toàn thể CBNV của Công ty SBJ.

Hội nghị được bắt đầu với báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Công ty năm 2017, công bố nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh và các giải pháp trọng tâm 2018 qua phần phát biểu trình bày của Ông Nguyễn Văn Mậu – TGĐ Công ty SBJ.


Ông Nguyễn Văn Mậu – TGĐ Công ty SBJ

 

Tiếp theo là Báo cáo giám sát tại Công ty SBJ, do kiểm soát viên – bà Dương Thanh Nhật Lan trình bày. 

Bà Dương Thanh Nhật Lan

 

Báo cáo tham luận của các đơn vị Kênh Doanh nghiệp, Kênh liên kết -  Kênh bán hàng lưu động của P.Kinh Doanh, Trung tâm giám định & DVKH và phần báo cáo về hoạt động Marketing Online của BP. TH&TT.

 

Ống Tô Khắc Vũ Long - Phó phòng Kinh doanh - Kênh Doanh nghiệp

 

 

Bà Nguyễn Huỳnh Linh Huệ - Trung tâm Giám định & DVKH

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kênh liên kết - Kênh bán hàng lưu động 

 

 

Ông Trần Thanh Liêm - P.Hành Chánh Nhân Sự

 

Công bố các quyết định thi đua khen thưởng tập thể & cá nhân năm 2017.

Cá nhân xuất sắc năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể xuất sắc năm 2017

Lễ ký kết “Giao nhận kế hoạch 2018” giữa Tổng giám đốc và các phòng ban với sự chứng kiến của Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi – Phó TGĐ kiêm GĐ Khối Doanh nghiệp Sacombank. 

Phòng Tài chính kế toán – Ông Đặng Quang Thiện

 

Bà Nguyễn Huỳnh Trúc Chi - Phòng Kinh Doanh

Phòng Pháp lý & Quản lý rủi ro - Ông Vũ Minh Bảo

 

Phòng Sản xuất - Ông Nguyễn Hoàng Vũ

 

Trung tâm giám định & dịch vụ kim hoàn – Ông Nguyễn Duy Hiếu

 

Để đáp lại những chỉ đạo của Quý vị lãnh đạo Sacombank và cũng thể hiện quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2018, Ông NGUYỄN LÂM VINH HUY – Chủ tịch Công ty SBJ phát biểu đáp từ và tổng kết Hội nghị. 

  

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch Công ty SBJ

 

 

Ban lãnh đạo Sacombank và SBJ

 

 

Ban lãnh đạo Sacombank và toàn thể cán bộ nhân viên SBJ

Hotline: 0909 54 34 66 - 0903 62 62 42