Quà tặng tri ân các vị Hiệu trưởng các giai đoạn 1996 – 2002 - Kỷ niệm 30 năm đào tạo tiến sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định đại diện lãnh đạo UEH đương nhiệm tặng quà tri ân đến GS.TS.NGND. Nguyễn Tấn Lập – Hiệu trưởng UEH giai đoạn 1977 - 1988

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định đại diện lãnh đạo UEH đương nhiệm tặng quà tri ân đến GS.TS.NGND. Nguyễn Thanh Tuyền – Hiệu trưởng UEH giai đoạn 1996 - 2002

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định đại diện lãnh đạo UEH đương nhiệm tặng quà tri ân đến PGS.TS. Phạm Văn Năng – Hiệu trưởng UEH giai đoạn 2002 - 2011

 

 

Hotline: 0909 54 34 66 - 0903 62 62 42