Tích điểm thưởng và đổi quà

I.  Đối tượng và phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả khách hàng mua sản phẩm trang sức SBJ, kim cương ép vỉ, vàng Ý và sử dụng các dịch vụ chế tác trang sức của Công ty tại hệ thống cửa hàng SBJ hoặc mua hàng online trên trang web: www.sacombank-sbj.com trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

 

II. Thời gian áp dụng

Thời gian tích lũy doanh số: Doanh số được tích lũy trong suốt thời gian khách hàng mua hàng và trong thời gian Công ty áp dụng chương trình tích điểm, đổi quà tặng.

Thời gian đổi điểm: Khách hàng có thể thực hiện đổi điểm thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

 

III.Quy định cụ thể

Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng:

Loại sản phẩm/ dịch vụ 

Doanh số mua hàng (VNĐ) 

Số điểm quy đổi (Điểm) 

   Trang sức SBJ (Vàng, Bạc)

100.000 

1 

   Vàng Ý, Kim cương ép vỉ

100.000 

0,5 

   Dịch vụ Trang sức tự thiết kế/

   Trang sức Doanh nhân….

100.000 

1 

 • Điểm thưởng tối thiểu để được đổi quà thưởng là 100 điểm
 • Điểm thưởng không được tính cho các sản phẩm bị đổi hoặc trả lại….
 • Điểm thưởng không được chuyển nhượng cho người khác.

Điểm thưởng (doanh số tích lũy): sẽ được bảo lưu trong suốt quá trình mua hàng của khách hàng, khi khách hàng thực hiện đổi quà thì số điểm thưởng (doanh thu tích lũy) của khách hàng sẽ được trừ đi tương ứng với số điểm thưởng đã được khách hàng đổi.

 1. Đối với khách hàng giao dịch, mua hàng online thông qua website: sacombank-sbj.com:
 • Điểm thưởng được quy đổi thành giá trị tiền áp dụng chiết khấu tương đương khi khách hàng mua hàng trong lần tiếp theo.
 • Mọi sự quy đổi phải dựa vào số Điểm thưởng đã được tích lũy đủ và được Công ty chấp nhận.
 • Giá trị chiết khấu đối với doanh số tích lũy dành cho khách hàng giao dịch online:

Stt

Số điểm tích lũy 

Giá trị tiền được trừ cho lần mua hàng sau (VNĐ) 

Ghi chú

1

200 

200.000 

 

2

300 

350.000 

 

3

600 

800.000 

 

4

1.000 

1.500.000 

 

5

2.000 

3.500.000 

 

 1. Đối với khách hàng giao dịch, mua hàng tại Hệ thống cửa hàng trang sức SBJ:
 • Điểm thưởng có thể quy đổi thành nhiều quà tặng khác nhau (bao gồm quà tặng, phiếu quà tặng/ phiếu mua sắm, phiếu ưu đãi/ giảm giá …của Công ty hoặc các đối tác khác phát hành theo mệnh giá/ tỷ lệ do Công ty quy định.
 • Các Quà tặng trong Danh mục Quà tặng chỉ được quy đổi khi còn đủ số lượng Quà tặng.
 • Phiếu quà tặng/ phiếu mua sắm/ phiếu ưu đãi giảm giá/ voucher dịch vụ…. không thể quy đổi thành tiền và được sử dụng theo các điều khoản, điều kiện do nhà cung cấp các loại phiếu đó quy định.
 • Danh sách quà tặng áp dụng dành cho khách hàng giao dịch tại Hệ thống cửa hàng SBJ:

Stt 

Số điểm tích lũy 

Loại quà tặng 

Ghi chú 

1

100 

Phiếu mua hàng siêu thị trị giá 100.000 đồng 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

Phiếu sản phẩm/ dịch vụ SBJ trị giá 200.000 đồng 

Không giới hạn loại sản phẩm, không trả lại tiền thừa 

2

150 

Phiếu mua hàng siêu thị trị giá 200.000 đồng (1.3) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

Phiếu sản phẩm/ dịch vụ SBJ trị giá 350.000 đồng (2.3) 

Không giới hạn loại sản phẩm, không trả lại tiền thừa 

Voucher ăn uống trị giá 200.000 đồng (1.3) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

3

300 

Phiếu siêu thị trị giá 500.000 đồng (1.7) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

Voucher Spa cao cấp trị giá 500.000 đồng (1.7) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

Phiếu sản phẩm/dịch vụ SBJ trị giá 800.000 đồng (2.7) 

Không giới hạn loại sản phẩm, không trả lại tiền thừa 

4

500 

Phiếu siêu thị trị giá 1.000.000 đồng (2) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

Phiếu sản phẩm/dịch vụ SBJ trị giá 1.500.000 đồng (3) 

Không giới hạn loại sản phẩm, không trả lại tiền thừa 

Voucher Spa cao cấp trị giá 1.200.000 đồng (2.4) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

5

1.000 

Phiếu siêu thị trị giá 2.100.000 (2.1) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

Phiếu sản phẩm/dịch vụ SBJ trị giá 3.500.000 đồng (3.5) 

Không giới hạn loại sản phẩm, không trả lại tiền thừa 

Voucher Spa cao cấp trị giá 2.500.000 đồng (2.5) 

Loại quà gửi qua đường bưu điện 

 

IV. Điều khoản chung

 • Trong suốt thời gian tham gia Chương trình, khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu trong nội dung quy định của Công ty. Nếu không thỏa các điều kiện trên, toàn bộ số Điểm thưởng được tích lũy trước đó sẽ bị hủy.
 • Điểm Thưởng được tính cho khách hàng bắt đầu khi phát sinh hóa đơn mua hàng đầu tiên trong thời gian chương trình.
 • Công ty không phải là nhà cung cấp các phiếu quà tặng, phiếu ưu đãi dịch vụ, các sản phẩm, voucher ăn uống ….quy đổi trong Chương trình và cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ này (ngoại trừ các voucher tặng tiền hoặc giảm giá mua trang sức do Công ty phát hành.
 • Công ty không chịu trách nhiệm việc các phiếu quà tặng, hàng hóa quy đổi trong Chương trình bị mất mát, hư hỏng, hoặc mất cắp.
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tham gia Chương trình này.
 • Khách hàng có Quà tặng quy đổi trong Danh mục Quà Tặng sẽ là khách hàng của nhà cung cấp và phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại về các Quà tặng này.
 • Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc và khiếu nại này.
 • Công ty có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều kiện và điều khoản này cũng như thay đổi số lượng Điểm thưởng quy đổi cho từng Quà tặng tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định duy nhất của Công ty mà không cần thông báo.
 • Để biết thông tin mới nhất về Chương trình, khách hàng có thể truy cập website: www.sacombank-sbj.com hoặc liên hệ hotline (08) 3932 5752 – 0903 6262 42.
Hotline: 0909 54 34 66 - 0903 62 62 42